Toekomstbestendig ondernemen

17/06/2015

En hoe zit het eigenlijk met uw medewerkers? Zijn zij flexibel en klaar voor de toekomst? Hebben zij de juiste competenties? Hoe komt u nu en in de toekomst aan de juiste vakmensen?

Start project ‘Toekomstbestendig ondernemen in het MKB’
Het Lectoraat nieuwe arbeidsverhoudingen van de Hogeschool Windesheim Flevoland start samen met TNO het project ‘Toekomstbestendig ondernemen in het MKB’. VNO-NCW en MKB Nederland ondersteunen dit initiatief van harte.

 • Hoe kan ik beter op- en afschalen met mijn personeel?
 • Hoe vind (of behoud) ik flexibele arbeidskrachten met voldoende vakbekwaamheid?
 • Hoe krijg ik mijn medewerkers breder inzetbaar?
 • Hoe zorg ik dat medewerkers de juiste vaardigheden hebben om in te spelen op nieuwe technieken en processen?
 • Hoe kan ik meer flexibiliteit bereiken in de werktijden?
 • Hoe houd ik mijn personeel vitaal en gemotiveerd?

Herkent u een of meerdere van bovenstaande vragen? Meldt u zich dan aan!
Wat bieden we aan?

 • Een maatwerkoplossing voor uw bedrijf
 • Ondersteuning bij het vinden van de juiste mix aan maatregelen om de flexibiliteit en het vakmanschap van uw personeel te bevorderen
 • Een afweging van de kosten en baten van de verschillende maatregelen voor uw bedrijf en uw personeel
 • De laatste kennis en instrumenten vanuit TNO en de Hogeschool Windesheim  Flevoland
 • Een klankbord met andere bedrijven

Wat vragen we van u?

 • U heeft een concrete vraag/vragen op het gebied van flexibele arbeid en/of vakmanschap
 • U heeft de intentie om met deze vragen aan de slag te gaan binnen uw organisatie
 • U staat open om te leren van/met andere MKB bedrijven in de regio
 • U bent bereid om hier eigen tijd in te investeren

Meer informatie: j.louman@windesheimflevoland.nl