Stichting Campus Amsterdam Lelystad Airport (SCALA Flevoland)

04/05/2015

In 2018 zullen de eerste passagiersvluchten op Lelystad Airport landen. Hoe bereiden we ons hier op voor? Onder andere met behulp van  Stichting Campus Amsterdam Lelystad Airport (SCALA Flevoland).

De campus is vanaf dit jaar druk bezig om jongeren te interesseren in (luchtvaart)techniek. Daarnaast brengt de organisatie het bedrijfsleven en onderwijs nader tot elkaar elkaar. Piet Mathot (ROC Flevoland), Walter Voss (Fly triple-V) en Dennis Grimbergen (directeur programmabureau) vertellen over het hoe en waarom.

Waarom is het belangrijk om nu al technisch personeel op te leiden?

‘Door nu mensen op te leiden, beschikken we bij op het moment dat de luchthaven is uitgebreid over voldoende en goed geschoold (technisch) personeel. Daarnaast heeft gekwalificeerd personeel met de juiste mentaliteit een aanzuigende werking op nieuwe bedrijven. We willen jongeren, maar ook volwassenen opleiden voor beroepen van de toekomst.’

Hoe leid je mensen op voor beroepen van de toekomst?

‘Door goed naar het bedrijfsleven te luisteren. Waar liggen volgens het bedrijfsleven in de toekomst de kansen? Aan wat voor soort personeel hebben zij straks behoefte? Door daar nu al met het onderwijs op in te springen, beschikken we als de tijd er rijp voor is over het juiste personeel.’

Kunnen jullie hier een voorbeeld van geven?

‘Van een Flevolands installatiebedrijf kregen wij de vraag of wij mensen kunnen opleiden voor het plaatsen, het onderhouden en het repareren van elektrische laadpalen. Het bedrijf verwacht dat er in de toekomst behoefte is aan experts op het gebied van digitale besturingstechniek. Als we hier nu niet op in springen door middel van onderwijs, ontstaat er over een paar jaar een tekort aan dit soort specialisten. Een ander voorbeeld is het feit dat piloten hebben aangegeven realistischer willen trainen in een vliegsimulator.’

Wat hebben jullie hierop verzonnen?

‘Vanaf juni kunnen piloten die bij Fly Triple-V vlieguren maken ervoor kiezen om te trainen in een simulator met een echte crew. De piloten gaven aan dat ze behoefte hadden aan realistischere (storings-)oefeningen. Eigenlijk had de stewardessenopleiding van ROC Flevoland dezelfde wens. De werkelijkheid kan, doordat piloten met een echte crew kunnen communiceren, nog beter worden nagebootst. Deze samenwerking is uniek in de wereld.’

Hoe springt technocampus in op de komst van MRO bedrijven?

‘Voor specifiek luchtvaarttechnische opleidingen zal het MBO college Lelystad samenwerken met het MBO College Airport in Hoofddorp. Beide onderwijsinstellingen maken onderdeel uit van de bestuurlijke krachtenbundeling van het ROC van Amsterdam en het ROC Flevoland. Het gebruik en de verwerking van nieuwe materialen, zoals de composieten, vormen verbindende schakels.’

Hoe interesseren jullie de jeugd in techniek?

‘Door activiteiten te organiseren, waarmee jongeren leren dat (luchtvaart)techniek heel leuk kan zijn. In mei  zullen MBO leerlingen  hier in de hangar zelf vliegtuigjes maken. Ze leren  over de techniek van een vliegtuig. Hoe komt het dat een vliegtuig vliegt?’

Waar staan jullie over een aantal jaar

‘Ons doel is het bij elkaar brengen van het bedrijfsleven en het onderwijs. Over drie jaar moeten we onszelf overbodig gemaakt hebben. Dan weten beide partijen elkaar goed te vinden en wordt het onderwijs beter afgestemd op de vraag van ondernemers.

Kader: Op basis van concrete behoefte van het bedrijfsleven zullen  in samenwerking met SCALA nieuwe arbeidskrachten opgeleid worden. Het gaat hierbij om zowel jongeren als volwassenen die opgeleid en/of omgeschoold willen worden naar technische luchtvaartgerelateerde beroepen. Het is de bedoeling dat de bedrijven invloed hebben op het onderwijsprogramma en ook  een bijdrage gaan leveren in het onderwijsprogramma, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van werkruimte om in de praktijk te leren.