Bedrijfsbezoek Waterschap

10/02/2015

Op woensdag 25 februari zijn de leden van de Flevolandse Bedrijfskringen van harte welkom in het Waterschapshuis in Lelystad.

Op 18 maart 2015 vinden bestuursverkiezingen plaats in 22 Nederlandse waterschappen, gelijktijdig met de Provinciale Statenverkiezingen. Voor met name agrarische ondernemers is het belangrijk dat de waterhuishouding in de omgeving goed georganiseerd is. Daarin heeft het waterschap een grote rol. Maar wat is die rol exact?

Op woensdag 25 februari zijn de leden van de Flevolandse Bedrijfskringen van harte welkom in het Waterschapshuis in Lelystad.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 19:00 uur zaal open
  • 19:30 uur start van de bijeenkomst , welkom door voorzitter Hester Vroegop
  • 19:35 uur toelichting door heemraad Jan Nieuwenhuis
  • 19:55 uur vragen/antwoorden
  • 20:45 uur napraten met hapje en drankje
  • 21:30 uur bijeenkomst afgelopen: afsluiten waterschapshuis

Aanmelden is verplicht en kan via de website