Bericht

 • Gemeente Lelystad is op zoek naar een partij die in staat is om een aantal producten op te stellen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van weginspecties. Dit betreft producten die moeten voldoen aan de voorwaarden van de CROW met betrekking tot wegbeheer.

  lees meer
 • Bedrijventerrein Noordersluis is beloond met het keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Basis Samenwerken. Burgemeester Ina Adema zal de officiële uitreiking van het certificaat op donderdag 21 maart 2019 om 09.00 uur verrichten bij Bouwbedrijf  Noordersluis, Vaartweg 88, 8243 PN Lelystad.

  lees meer
 • Op vrijdagavond 1 maart aanstaande vindt het Symposium “Goed gespoord van West naar Noord” plaats. BKL leden zijn van harte uitgenodigd. De avond wordt georganiseerd door D66 en CDA Noordoostpolder en het ondernemersplatform BAN (Bedrijven Actief Noordoostpolder).

  lees meer
 • Gemeente Lelystad wil bedrijfsverwijzingen buiten de dreven op haar industrie- en bedrijventerreinen, en in voorkomende gevallen ook in woonwijken, opnieuw vorm geven. De gemeente heeft een Marktconsultatie gepubliceerd inzake Bedrijfsverwijzingen. Deze Marktconsultatie is gepubliceerd op TenderNed met kenmerk 212870.

  lees meer
 • In 2018 zijn de eerste stappen van de doorontwikkeling van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) naar een volwaardige Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Flevoland gezet. Nu de afronding van deze transitie in zicht komt is ook de nieuwe directeur bekend. De Raad van Commissarissen zal Marco Smit (46) voordragen aan de aandeelhouder voor benoeming tot directeur-bestuurder.

  lees meer
 • Gemeente Lelystad wil in 2020 nog 100 kg restafval per inwoner en 75% afvalscheiding bereiken. Om deze doelstelling te bereiken, heeft de gemeenteraad besloten om het bewoners zo makkelijk mogelijk te maken hun grondstoffen gescheiden aan te bieden en de service op het inzamelen van restafval aan te scherpen.

  lees meer
 • Op reguliere basis heeft Gemeente Lelystad behoefte aan tijdelijk extern personeel. Het betreft dan niet zozeer de invulling van bestaande vacatures, maar meer het invullen van open plaatsen als gevolg van het tijdelijk afwezig zijn van eigen personeel, het tijdelijk verlagen van de werkdruk of het creëren van tijdelijke flexibiliteit in het personeelsbestand. Het betreft voornamelijk tijdelijk extern personeel in principe tot en met schaal 8. 

  lees meer
 • Op vrijdag 1 februari neemt Irene Medema officieel afscheid als directeur Bedrijfskring Lelystad. “Het waren prachtige, leerzame jaren waarin ik ondernemend Lelystad goed heb leren kennen. Dit heb ik met ontzettend veel plezier gedaan en gaf me heel veel energie. Ik neem afscheid als directeur, maar stil zitten doe ik niet; met mijn eigen bedrijf, Dualhanded, blijf ik lid van de BKL en betrokken bij verschillende Lelystadse projecten. Gelukkig hebben we in Sandra Kamp een goede opvolger gevonden, waar ik het volle vertrouwen in heb.”

  lees meer
 • Per 1 februari neemt Sandra Kamp, onderneemster in hart en nieren (StiP Trainingen), de rol van Irene Medema over. “Irene heeft de afgelopen jaren als directeur van Bedrijfskring Lelystad een prachtig ‘huis’ neergezet, daar bof ik enorm mee. Aan mij de taak om hierop verder te bouwen. Dat wil ik onder andere doen door in gesprek te gaan met de leden; waarom ben je lid, wat heb je nodig en bovenal: wat kom je halen?”

  lees meer
 • Ben jij als BKL lid op zoek naar een nieuw kantoor met opslagruimte? Groothuis Bouwgroep en Ukje onderzoeken samen de mogelijkheid van een nieuw pand aan de Apolloweg. Een mooie plek met fenomenaal uitzicht.

  lees meer

Realisatie: verenigingenweb