Arbeidsmarkt Conferentie (op uitnodiging)

De krapte op de arbeidsmarkt is enorm. Veel ondernemers ervaren het niet kunnen krijgen van medewerkers als beperkende factor voor hun groei. Daarom besteedt Bedrijfskring Lelystad aandacht aan dit relevante thema en hebben wij een arbeidsmarktcommissie opgericht met BKL leden die expert zijn in de arbeidsmarktbranche. De missie van de arbeidsmarktcommissie? De stad een beetje mooier maken. En dan specifiek de arbeidsmarktsituatie in onze stad verbeteren.

Een greep uit de speerpunten die de commissie op een rij heeft gezet: 

  • Hoe kunnen talenten in de stad aan het werk komen en blijven?
  • Hoe kunnen bedrijven naast opleidingsteams staan?
  • Hoe kan omgegaan worden met het tekort aan gekwalificeerd Nederlands (sprekend) personeel?
  • Er is een tekort aan huisvesting voor potentiële medewerkers Hoe kunnen we toch meer lokale mensen opleiden en plaatsen?
  • Het ontbreken van (eigen of openbaar) vervoer is bij veel werknemers een issue. Hoe kan dit veranderen?
  • Hoe kunnen we het voor elkaar krijgen dat er altijd voldoende stageplekken zijn?  

Om deze speerpunten samen concreter te maken en om vervolgens doelen en verbeteracties te formuleren, organiseren wij een de Arbeidsmarkt Conferentie op 11 mei a.s. Een goed moment om samen aan de slag te gaan met de missie. Met een bijdrage van spreekster Kirsten de Roo, schrijfster van het boek 'Personeelstekort begint bij jezelf'.

We gaan ervan uit dat we dit gezamenlijke probleem met alle partijen zo goed als mogelijk samen kunnen aanpakken!

Deelname aan deze bijeenkomst is exclusief op uitnodiging.