Algemene Ledenvergadering (ALV) 2022

Op donderdag 2 juni staat de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gepland. In deze vergadering worden de jaarstukken van de vereniging besproken, waaronder het jaarverslag van de secretaris, het financieel jaarverslag en de begroting voor het komende verenigingsjaar.

Meer details over de locatie en de exacte tijden volgen.