Digitale kennissessie 'Wet Homologatie Onderhands Akkoord'

Sinds de coronapandemie hebben veel ondernemers te maken met omzetterugval, liquiditeitsproblemen en steeds zwaarder drukkende lasten zoals bijvoorbeeld de betaling van de huur.  Hierdoor kan een in de kern levensvatbare onderneming erg in de knel komen. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord kan uitkomst bieden om schulden te saneren en de onderneming weer levensvatbaar te maken. Ook kan de Wet Homologatie Onderhands Akkoord worden ingezet om tot een gecontroleerde stopzetting en afwikkeling van een onderneming te komen. 

Samen met BKL lid Okkerse en Schop advocaten organiseren wij op 15 april een digitale kennissessie over de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (zie hieronder voor meer informatie) over de mogelijkheden die er zijn om onnodige faillissementen te voorkomen. In deze digitale kennissessie nemen Elsa Bruggink en Michelle Makkinje van Okkerse & Schop advocaten BKL leden mee in deze wet en beantwoorden zij vragen van ondernemers. Elsa is salary partner, curator en gespecialiseerd in de WHOA. Michelle is advocaat en curator bij het kantoor in Lelystad. 

Programma

14.30 uur inloggen
14.45 uur start 
16.00 uur einde 

Over Elsa Bruggink

Elsa heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen waarbij ze de laatste drie jaar naast haar studie als griffier werkte bij de toenmalige Rechtbank Zwolle-Lelystad. Ze studeerde in 2010 af en werd in datzelfde jaar beëdigd als advocaat. Elsa maakt sindsdien deel uit van de secties ondernemingsrecht en insolventierecht bij Okkerse & Schop Advocaten. In 2019 heeft Elsa de Grotius Specialisatieopleiding Insolventierecht met succes afgerond. Momenteel volgt Elsa de post academische specialisatieopleiding WHOA- Herstructureringsdeskundige aan via het JPAO van de Universiteit Leiden. Lees meer in haar bio

Over Michelle Makkinje

Michelle heeft haar bachelor rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht behaald, en zowel haar master ondernemingsrecht als haar master financieel recht aan de Universiteit Leiden. Haar masterscriptie ondernemingsrecht schreef zij over de one-tier board en two-tier board, twee verschillende vormen van bestuur, bij de stichting en de vereniging. Haar masterscriptie financieel recht ging over PSD2, en de mogelijkheden die PSD2 biedt voor betaaldienstverleners in Nederland. Michelle is sinds 2018 advocaat bij Okkerse & Schop advocaten en maakt deel uit van de secties Ondernemingsrecht, Insolventierecht en Algemene verbintenissenrecht. Lees meer in haar bio

Algemene informatie WHOA-traject

Sinds 1 januari jl. is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Kort gezegd is de WHOA bedoeld voor ondernemingen die óf op zichzelf rendabel zijn, maar door een te zware schuldenlast of te hoge structurele kosten een sanering van schulden en verplichtingen nodig hebben om te voorkomen dat het faillissement wordt uitgesproken, óf om de onderneming te kunnen liquideren. Voor deze situaties maakt de WHOA het mogelijk dat de rechtbank een akkoord over het herstructureren en saneren van schulden goedkeurt. Door de goedkeuring worden alle betrokken schuldeisers en aandeelhouders van de onderneming gebonden aan de inhoud van het akkoord, ook degenen die tegen hebben gestemd. Dit zijn aldus procedures voor het gerecht (wettelijke trajecten) die enkel en alleen door een advocaat kunnen worden ingezet.

In verband met Corona staat het water aan de lippen bij veel ondernemers. De huurpenningen zijn vaak te hoog, als gevolg waarvan achterstanden zijn ontstaan in de betalingen. Om die reden loopt het voortbestaan van de onderneming inmiddels gevaar. Immers, enerzijds worden thans als gevolg van de coronapandemie onvoldoende inkomsten gegenereerd om de (achterstanden in de) huurpenningen te voldoen, maar in de basis zou ook gesteld kunnen worden dat de huurverplichting an sich te zwaar is. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) biedt ook voor deze situaties uitkomst voor de ondernemer. De WHOA biedt enerzijds mogelijkheden om de bestaande schuld in de huurpenningen te saneren. Anderzijds kan een voorstel tot wijziging van de huurovereenkomst worden gedaan. De rechtspraak die recent is gewezen over het verlenen van huurkorting kan hierbij tevens worden ingezet. Stemt de verhuurder niet in met de voorgestelde wijziging, dan kan de huurovereenkomst opgezegd worden. De rechtbank zal deze opzegging bij de homologatie van het akkoord maar summierlijk toetsen. 

Aanmelden

Aanmelden kan via de groene knop (na inloggen).