Zelfstandigenloket Flevoland

Het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) is gevestigd in het Ondernemingencentrum Flevoland in Lelystad en biedt kredietverlening en inkomstenondersteuning voor ondernemers woonachtig in Flevoland. Het ZLF is een regionaal samenwerkingsverband van de 6 Flevolandse gemeenten, waarbij Lelystad uitvoeringsgemeente is.

Wat is er mogelijk

Het ZLF adviseert en ondersteunt startende, gevestigde, oudere en beëindigende ondernemers op het gebied van ondernemerschap.

Doelstelling van het ZLF is dat iedere (startende) ondernemer woonachtig in Flevoland in staat wordt gesteld in zijn eigen bestaan te voorzien. Om ondernemers zo lang en zo goed mogelijk hun bedrijf te kunnen laten voortzetten, is het belangrijk om de juiste mogelijkheden te creëren. De diensten van het ZLF omvatten alle fases binnen een bedrijf, van de start tot en met de beëindiging van het bedrijf.

Het uitgangspunt is “voorkomen is beter dan genezen”. Het is van groot belang dat de voorzieningen die ingezet kunnen worden om bedrijfsbeëindigingen te voorkomen en die een start van een bedrijf mogelijk maken, goed op orde zijn. Hiermee wordt veel schade voorkomen en kan de  werkgelegenheid verder uitbreiden. 

Naast het Bbz voert het ZLF de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) uit voor heel Flevoland. Doel van deze regeling is om oudere ondernemers tussen de 55 en 65 jaar die hun bedrijf of beroep moeten beëindigen door een te laag inkomen te voorzien van een uitkering tot hun 65e jaar.

Hulp van het ZLF kan bestaan uit de verstrekking van levensonderhoud in de vorm van een renteloze geldlening, voor de duur van maximaal 3 jaar. Kredietverlening voor de start of voortzetting van een onderneming, maximaal € 35.130- (norm 1-1-2014) voor een startende ondernemer en maximaal € 190.812,- (norm 1-1-2014) voor een gevestigd ondernemer. 

Het ZLF is tevens een MF punt en behoort tot het landelijke Microfinanciering Netwerk in Nederland. Deze MF-ondernemerspunten zijn aangesteld door eigenbaas.nl, een initiatief van Stichting Microfinanciering en Ondernemerschap Nederland. Via het ZLF kan een microkrediet van maximaal € 150.000,- (norm 1-1-2014) worden aangevraagd, door zowel startende als gevestigd ondernemers.

Kortom, het ZLF ondersteunt op alle mogelijke manieren de (startende) ondernemers om een eigen bestaan op te bouwen te behouden òf te beëindigen.

Meer informatie:

Voor meer informatie en de actuele bedragen kunt u terecht op de website www.zelfstandigenloketflevoland.nl. Hier kunt u ook het intakeformulier invullen voor het indienen van een verzoek voor een aanvraag.

Het ZLF is bereikbaar per telefoon en per email.
Telefoonnummer 0320 278 111 of op zlf@lelystad.nl 
(Let op: telefonisch bereikbaar op alle werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur)