Regelingen Coronavirus

Coronavirus: verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie 20 mei 2020

Lees het volledige nieuwsbericht op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/nieuws/2020/05/20/coronavirus-verlenging-en-uitbreiding-noodpakket-banen-en-economie

Overbruggingskrediet startups en scale-ups

Vanaf 29 april is het overbruggingskrediet gericht op startups en scale-ups beschikbaar. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.nl www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/25/coronavirus-overbruggingskrediet-gericht-op-startups-en-scale-ups-vanaf-29-april-beschikbaar

 

Tijdelijke voorziening voor ondernemers die schade lijden door coronavirus

Het kabinet stelt als een van de te nemen maatregelen om bedrijven overeind te houden een tijdelijke, versoepelde regeling in die zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, ondersteunt.  Het gaat om een tijdelijke voorziening voor drie maanden die zo snel mogelijk ingaat. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten. In Flevoland is de uitvoering neergelegd bij het Zelfstandigenloket Flevoland. Het loket zal  aanvragen voor de nieuwe voorziening alvast wel innemen. Lees meer

 

Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Op 17 maart heeft het kabinet besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Zie www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

 

Uitvoering Arbeidsvoorwaarden Wetgeving (UAW) over Werktijdverkorting

Bedrijven die door de virusuitbraak fors minder werkuren hebben en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de bestaande regeling voor werktijdverkorting. Hiervoor kunnen zij een aanvraag doen bij de UAW. Zie https://www.nieuwsszw.nl/vergunningsaanvragen-voor-werktijdverkorting-rondom-coronavirus/ voor de laatste stand van zaken.

 

WTV en Force Majeure

Werktijdverkorting en Force Majeure mogelijk voor opvangen gevolgen van coronavirus.

 

Bijstand voor zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen zij dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente voert deze regeling uit en  beslist over het recht op ondersteuning en de hoogte van de uitkering. Kijk op de website van Rijksoverheid voor meer informatie of neem direct contact op met de eigen gemeente.

 

Noodmaatregel Overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Op 31 maart is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor werkbehoud (NOW) gepresenteerd met daarbij de voorwaarden. Vanaf maandag 6 april kunnen ondernemers aanvragen indienen.

Via deze link vind je meer informatie over de NOW-regeling.  

Via deze link kun je veel gestelde vragen over de NOW terug vinden.

Via deze link kun je een aanvraag doen in het kader van de NOW-regeling.

Enkele highlights:

  • Toeslag is maximaal 90% van sociaal loon plus 30% voor vakantiegeld, pensioen en werkgeverspremies
  • Maximum van € 9.538 loon per medewerker
  • Ook voor flexibele contracten
  • Cijfers over 2019 zijn leidend. Waarbij omzet verlies wordt gerekend over 3 aaneengesloten maanden in 2019
  • Deze 3 maanden mogen starten in maart, april of mei
  • Tip: Neem de komende dagen de tijd om de gevolgen van deze regeling voor je bedrijf in kaart te brengen. Kijk daarbij ook na wat de consequenties zijn voor je bedrijf nadat de regeling is afgelopen.
  • Sterke groeibedrijven en starters lijken met bovenstaande uitgangspunten te worden benadeeld
  • Omzet verlies wordt berekend op concern niveau, dus al 1 werkmaatschappij het slecht doet en de ander goed en omzet daalt in totaal minder dan 20% dan geen compensatie via de NOW.

Bron: Claassen, Moolenbeek & Partners, ferdinand.zomerman@cmenp.nl

 

Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers vanwege coronavirus uit

Het kabinet heeft dinsdag 7 april aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd. Ook gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro. Daarnaast krijgen meer bedrijven een eenmalige gift als tegemoetkoming voor de gevolgen van maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden: gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding per 15 april 2020 open te stellen. Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) hebben dit vandaag in een Kamerbrief bekend gemaakt.

Lees het volledige bericht op www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/07/kabinet-breidt-ondersteuning-voor-ondernemers-vanwege-coronavirus-uit

 

Coronacalculator berekent hoe ondernemer door crisis komt

VNO-NCW en MKB-Nederland presenteren een nieuw corona-instrument voor ondernemers, dat onder meer berekent in hoeverre zij in aanmerking komen voor de overheidsmaatregelen en welke effecten die maatregelen hebben op hun financiële positie de komende periode.

Klik hier voor de Coronacalculator