Leader Flevoland: subsidie voor plattelandsontwikkeling

08/12/2016

Heb jij een idee om mensen uit de stad het buitengebied van Flevoland te laten ervaren? Wil je inwoners uit jouw omgeving op een vernieuwende manier bij elkaar brengen? Of heb je een plan gericht op plattelandsrecreatie? Als jouw plan voldoet aan de criteria, is er vanuit Leader Flevoland geld beschikbaar om dat plan te ondersteunen.

Leader Flevoland is niet nieuw, in het verleden zijn al vele initiatieven mede door een bijdrage vanuit Leader van de grond gekomen. Enkele bekende voorbeelden daarvan zijn het Blote Voeten Zeebodempad in Kraggenburg en het Belevenissenbos in Lelystad.

In totaal is er ruim 6 miljoen euro beschikbaar om initiatieven in Flevoland te ondersteunen. Per project is dat maximaal 200.000 euro. Voor 50% is dit bedrag afkomstig vanuit de EU. De andere 50% wordt bijgedragen door een lokale overheid zoals een gemeente, waterschap of provincie. Als initiatiefnemer neem je wel minstens 40% van de projectkosten voor eigen rekening. Deze eigen bijdrage mag deels in uren worden verstrekt. Het huidige Leader programma loopt van 2015 tot en met 2020.

Meer informatie en voorbeeldprojecten vind je op de website www.leaderflevoland.nl. Je kunt daar ook lezen aan welke criteria een project moet voldoen. Als je denkt dat jouw idee voor een Leader bijdrage in aanmerking komt, is de eerste stap contact opnemen met de Leader contactpersoon van jouw gemeente. Contactgegevens vind je op de website.