ESF Award 2016: Werkbedrijf Lelystad genomineerd

02/11/2016

Onlangs is Werkbedrijf Lelystad genomineerd voor de ESF Award 2016. Werkbedrijf Lelystad heeft als taak zoveel mogelijk bijstandscliënten aan de slag te helpen bij een reguliere werkgever en wordt mede gefinancierd door het ESF. Op 23 november wordt bekend gemaakt wie de ESF Award 2016 mee naar huis mag nemen. Bekijk de video van Werkbedrijf Lelystad en stem!

ESF-Event 2016

Woensdag 23 november 2016 organiseert het Agentschap SZW het jaarlijkse ESF-Event. Genodigden hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Het event staat in het teken van de ESF-programmaperiode 2014-2020 en de uitreiking van de ESF-Award 2016, waar Werkbedrijf Lelystad dus kans op maakt.

ESF Award 2016

Tijdens het evenement vindt de uitreiking plaats van de ESF-Award 2016. Er wordt gekeken naar projecten en activiteiten die in 2014, 2015 of 2016 subsidie hebben ontvangen van het Europees Sociaal Fonds (ESF 2014-2020). Vijf genomineerden presenteren hun project of activiteit aan een deskundige vakjury. De vakjury zal ter plekke de winnaar kiezen, waarna de ESF-Award wordt uitgereikt door Jetta Klijnsma, de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Over het Werkbedrijf Lelystad

Werkbedrijf Lelystad heeft als taak zoveel mogelijk bijstandscliënten aan de slag te helpen bij een reguliere werkgever. Om cliënten arbeidsfit te maken wordt uitgebreide ondersteuning geboden in de vorm van coaching, werkervaring en gerichte scholing. Men is immers veel kansrijker op de arbeidsmarkt als je aan het werk bent dan als je thuis op de bank zit. Ook gemeentelijk werk wordt ingezet om uitkeringsgerechtigden werkervaring op te laten doen. Dit werk wordt marktconform uitgevoerd. Daarnaast maakt het Werkbedrijf gebruik van de infrastructuur van het SW-bedrijf. Het Werkbedrijf Lelystad draagt bij aan een inclusieve arbeidsmarkt. Werkbedrijf Lelystad wordt mede gefinancierd door het ESF.

Bekijk de video van Werkbedrijf Lelystad en stem!