Stadmakerij; Lelystads inspiratieplek voor vernieuwing en verandering

22/03/2016

Stadmakerij; Lelystads inspiratieplek voor vernieuwing en verandering in stad en samenleving. De plek in Lelystad waar we elkaar spreken over stad en samenleving en elkaar uitdagen vorm te geven aan verandering en vernieuwing. Kernmerken daarvan zijn;

  • Duurzaam en energie, eten en economie.
  • Technologie die het gemak dienst en het leven mooier maakt.
  • Glokalisering; in de buurt als je achtertuin en de wereld als je voortuin.
  • Creatieve nieuwe samenwerkingen tussen burgers, bedrijven, instituties en overheden.

De Stadmakerij organiseert (altijd samen met anderen) verrassende bijeenkomsten, faciliteert activiteiten, werkt nauw samen met andere centra in het land (Pakhuis de Zwijger in Amsterdam) en stelt haar expertise en netwerk beschikbaar voor lokale partners uit bedrijfsleven, kerken, moskeeën, overheden en instellingen.

Oproep aan BKL leden

Voor deze samenwerking met het bedrijfsleden zoeken we partners die willen meedenken om dit vorm te geven. We willen u uitnodigen om met ons mee te denken over hoe we dit meer vorm en inhoud kunnen geven. Daarbij kunt u denken aan informatieavonden over diverse onderwerpen die betrekking hebben op het bedrijfsleven. Zo hebben we in november een avond over TTIP georganiseerd en in januari een over innovatie, waar een aantal van u bij aanwezig was. Maar zo zijn er veel meer onderwerpen die interessant zijn om verder uit te werken, zowel lokaal als daarbuiten. Daar hebben we uw hulp en expertise voor nodig. Wilt u meedenken, ideeën aandragen en actief meedoen neem dan contact met ons op via: info@stadmakerij.nl of bel naar 06 22546116.

Meer informatie: www.stadmakerij.nl en www.facebook.com/stadmakerij0320. Onze thuisbasis is de Lelystadse Bibliotheek aan de Promesse 4.