Voortzetting Flevolandse Ondernemers Ondersteuning (FLOO) in 2016

10/03/2016

De subsidieregeling FLOO, waarmee ondernemers tegen een gereduceerd tarief deskundigheid van onafhankelijke adviseurs kunnen inkopen, is door de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv succesvol in de markt gezet. De ruim 170 adviestrajecten die vanaf 2008 met financiële ondersteuning zijn doorlopen, hebben niet alleen het Flevolandse midden- en kleinbedrijf meer kennis opgeleverd, maar ook geresulteerd in harde banen. Desgevraagd geven MKB-ers aan dat deze laagdrempelige regeling in een behoefte voorziet van deskundig advies in een vroege ontwikkelingsfase.
Ook in 2016 kunnen Flevolandse mkb’ers gebruik maken van deze regeling.

Inhuur van externe deskundigheid om door te kunnen groeien en te innoveren, is voor kleinere bedrijven vaak een heikel punt: het is kostbaar en men ziet de opbrengst er niet direct van.  De subsidieregeling FLOO is erop gericht de inhuur van expertise voor het midden- en kleinbedrijf haalbaar te maken. Wie voldoet aan de subsidievoorwaarden krijgt de helft van de advieskosten, tot een maximum van 5.000 euro, vergoed.

Industrie en dienstverlening

FLOO is bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf en activiteiten  gericht op duurzame voedselproductie, gezond leven, schaarste van energie en grondstoffen, logistiek en duurzame materialen. Het gaat om bedrijven die in Flevoland gevestigd zijn of zich hier willen vestigen. Met FLOO wordt de inkoop van deskundig advies op het gebied van bijvoorbeeld businessplan- of organisatieontwikkeling, financiering, juridische en contractuele zaken, procesondersteuning en octrooiaanvragen voor deze groep financieel bereikbaar.

Vernieuwende bedrijfsactiviteiten

Hett externe advies moet leiden tot nieuwe en vernieuwende bedrijfsactiviteiten die groei in werkgelegenheid of omzet tot gevolg heeft. Uiteraard gaat het daarbij om commercieel en financieel levensvatbare activiteiten die een toegevoegde waarde hebben voor de regionale economische ontwikkeling.

 Voor meer informatie over de regeling, zie www.omfl.nl/financieringen.

Dit project is mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Flevoland.