FLEVOLAND WERKT! Vrijdagmiddag 12 juni 15.00-17.00 uur

02/06/2015

Tijdens het regionale evenement “Flevoland Werkt”  bespreken wij graag met u de kansen van de banenafspraak! Onder de bevlogen leiding van dagvoorzitter Hans Etman,  de aanwezigheid van staatssecretaris Jetta Klijnsma,  de best practices van werkgevers en de inspirerende bijdragen van Ton Heerts (voorzitter FNV) en Michaël van Straalen (voorzitter MKB-Nederland) belooft de middag een informatieve inspiratiemiddag te worden. 

Sinds 1 januari jl.is de Participatiewet van kracht. Deze wet regelt, in samenhang met het sociaal akkoord, de toeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar reguliere banen. Ook in Flevoland kennen we de ambitie om minder mensen aan de kant te laten staan en streven we naar een “inclusieve arbeidsmarkt”.

Samen werken we aan werk!

De sociale partners en het kabinet hebben in het sociaal akkoord van 11 april 2013 afgesproken dat werkgevers uit de marktsector en de overheid tot 2026 125.000 extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De uitdaging voor de regio Flevoland is dat er gedurende 2015 en 2016, 400 extra banen voor deze groep worden gerealiseerd. Dit is voor de overheid en het bedrijfsleven een verantwoordelijkheid en het biedt ook veel kansen. Zeker op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook voor het imago van bedrijven en de interne motivatie.

Tijdens het regionale evenement “Flevoland Werkt”  bespreken wij graag met u de kansen van de banenafspraak! Onder de bevlogen leiding van dagvoorzitter Hans Etman,  de aanwezigheid van staatssecretaris Jetta Klijnsma,  de best practices van werkgevers en de inspirerende bijdragen van Ton Heerts (voorzitter FNV) en Michaël van Straalen (voorzitter MKB-Nederland) belooft de middag een informatieve inspiratiemiddag te worden.

Programma

15.00 uur        Ontvangst met koffie en thee

15.30 uur        Opening door de dagvoorzitter Hans Etman inclusief kort interview met Froukje de Jonge (voorzitter regionaal werkbedrijf Flevoland)

15.40 uur        Inspirerende voorbeelden uit de regio

15.50 uur        Uitleg over de banenafspraak en het Werkgeversservicepunt

16.10 uur        Werkgevers en werknemers aan het woord: dialoog tussen Michaël van Straalen (voorzitter MKB-Nederland en Ton Heerts (voorzitter FNV) over banenafspraak, inzet sociale partners, onder leiding van Hans Etman.

16.40 uur        Samen aan tafel: gesprek over regionale ambitie tussen Froukje de Jonge, Hannie van Loon, Jetta Klijnsma, Ton Heerts, Michaël van Straalen

16.55 uur        Afsluiting en aansluiten netwerkborrel

 

U bent van harte welkom!

Graag nodigen wij u uit voor dit speciale regionale evenement “Flevoland Werkt” op vrijdag 12 juni van 15.00 tot 17.00 uur in de Bataviawerf, Oostvaardersdijk 01-09 in Lelystad (zie routebeschrijving). U kunt parkeren in de VOC-garage. Bij de welkomstdesk ontvangt u een uitrijkaart.

Het evenement wordt exclusief georganiseerd voor ondernemers uit de arbeidsmarktregio Flevoland, alsmede betrokken wethouders, ambtenaren, vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en vertegenwoordigers van sociale partners. U kunt zich aanmelden via hagen@vno-ncwmidden.nl

Met vriendelijke groet,

 

Froukje de Jonge

voorzitter regionaal Werkbedrijf¹ Flevoland