Aan de deelnemers van Stichting Beveiliging Bedrijventerrein Flevoland (SBBF),

22/04/2015

Sinds lange tijd heeft de SBBF Fair Bewaking BV uit Lelystad gecontracteerd als uitvoerend beveiligingsbedrijf verantwoordelijk voor de collectieve preventieve surveillances, alarmopvolging, keyholding e.d. De collectieve diensten van de SBBF worden aangeboden in Lelystad, Dronten, Noordoostpolder en Zeewolde. 

Recent heeft beveiligingsorganisatie G4S de Fair Groep overgenomen. G4S versterkt met deze overname haar marktleiderspositie en een uitbreiding en verdichting van het mobiele surveillance- netwerk. De directie van G4S Nederland verzekert de klanten en medewerkers van Fair dat ze bij een solide en gezond bedrijf terechtkomen dat klant- en medewerkertevredenheid hoog in het vaandel heeft staan. 

Voor de deelnemers van de SBBF blijft de situatie voor de lopende tripartite-overeenkomst tussen de deelnemer, SBBF en Fair Bewaking en in het bijzonder de uitvoering daarvan ongewijzigd. Stapsgewijs zal een transitietraject bij Fair in gang worden gezet. 

De raamovereenkomst tussen SBBF en Fair Bewaking loopt tot maart 2016. De SBBF werkgroep Herijking visie en missie, bestuur SBBF en Raad van Toezicht SBBF treffen al enige tijd gezamenlijk voorbereidingen voor een nieuw te sluiten raamovereenkomst vanaf maart 2016, waarbij vanzelfsprekend veel aandacht wordt besteed aan de nieuwste inzichten en technologieën m.b.t. beveiligingsconcepten en –leveranciers. 

De SBBF benadrukt dat zij de ontwikkelingen naar aanleiding van de overname van Fair Groep door G4S nauwlettend zal volgen teneinde de kwaliteit en kwantiteit van dienstverlening voor de deelnemers in het collectief te waarborgen. 

Het bestuur van de SBBF zal de deelnemers op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. 

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de SBBF, 

mr. A.G.P. van der Baan voorzitter