Bezoek aan het Waterschap

04/03/2015

Op woensdag 25 februari bezochten een aantal leden van de BKL en OVDD het Waterschapshuis in Lelystad. Heemraad Jan Nieuwenhuis nam ons mee in de wereld van de Flevolandse waterhuishouding en liet ons de impact is van een dijkdoorbraak zien. BKL heeft een vervolgafspraak gemaakt om te kijken naar de samenwerking tussen het Waterschap en locale en regionale ondernemers. 

Op 18 maart 2015 vinden bestuursverkiezingen plaats in 22 Nederlandse waterschappen, gelijktijdig met de Provinciale Statenverkiezingen. Voor met name agrarische ondernemers is het belangrijk dat de waterhuishouding in de omgeving goed georganiseerd is. Daarin heeft het waterschap een grote rol.