Ondernemersprijzen 2020

Zoals eerder aangekondigd in de nieuwsbrief, heeft het bestuur van de BKL tot zijn spijt moeten besluiten de BKL Trofee en de BKL Award uit te stellen tot een later moment.

Omdat we in deze turbulente tijd toch met elkaar verbonden willen blijven en onze trots en waardering voor ondernemend Lelystad willen laten zien, introduceert Bedrijfskring Lelystad drie nieuwe ondernemersprijzen te weten:

 • BKL 'Impact' (sociaal betrokken en maatschappelijk verantwoord)
 • BKL 'Inspiratie' (bedrijf dat zich goed manifesteert ondanks of dankzij de crisis)
 • Start Up 'Pluim' (voor de onderscheidende start-up)

Draag een onderneming voor!

Je kunt tot en met uiterlijk vrijdag 27 november 2020 een onderneming voordragen. 

Ken jij een onderneming die zich in positieve zin van andere ondernemingen onderscheidt op sociale betrokkenheid en maatschappelijk verantwoordelijkheid, een bedrijf dat zich goed manifesteert ondanks of dankzij de crisis of een zich sterk onderscheidende start-up? Draag deze dan uiterlijk vrijdag 27 november 2020 voor door een e-mail te sturen naar Rosanne Dijkstra (voorzitter van de ondernemersprijzen-commissie) via R.Dijkstra@okkerse-schop.nl.

Hieronder vind je de beoordelingscriteria.

Criteria alternatieve BKL onderscheidingen 2020

Algemene criteria: 

 1. De onderneming is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 
 2. De onderneming is gevestigd (hoofd- of nevenvestiging) in de gemeente Lelystad.
 3. Zowel leden als niet-leden van de Bedrijfskring Lelystad, ongeacht het aantal werknemers, zijn verkiesbaar. De ondernemer voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor lidmaatschap van de Bedrijfskring Lelystad. 

Specifieke criteria

BKL 'Impact' (sociaal betrokken en maatschappelijk verantwoord)

 1. Bedrijf heeft activiteiten opgepakt om te zorgen voor de ander die door Corona in problemen zijn gekomen. 
 2. De activiteiten zijn niet de normale bedrijfsactiviteiten.
 3. De activiteiten zijn vanuit het hele bedrijf opgepakt, waardoor dit ook heeft bijgedragen aan een positieve energie in het bedrijf.
 4. De activiteiten zijn aanvullend op bestaande voorzieningen, niet vervangend. 
 5. De activiteiten hebben een positieve bijdrage geleverd aan de Lelystadse samenleving. 

BKL 'Inspiratie' (bedrijf dat zich goed manifesteert ondanks of dankzij de crisis)

 1. Bedrijf heeft vanuit haar bestaande activiteiten een omslag gemaakt naar een andere markt en of een andere wijze van dienstverlening.
 2. Het bedrijf heeft laten zien dat het op tijd schakelt. 
 3. Het bedrijf is constant in beweging en alert op ontwikkelingen.

Start Up 'Pluim' (voor de onderscheidende start-up)

 1. Bedrijf heeft buiten de kaders durven denken en uitvoeren.
 2. Bedrijf heeft een switch gemaakt in product, dienst, markt.
 3. Bedrijf toont lef bij het aangaan van nieuwe ideeën en plannen.
 4. Bedrijf weet een en ander PR-matig goed te gebruiken.