Toerisme en vrijetijdsbesteding

Commissie Toerisme en Vrijetijdsbesteding

Doelstelling
De commissie Toerisme en Vrijetijdsbesteding van de Bedrijfkring Lelystad (BKL) is gezien de nieuwe structuur van de BKL een geheel nieuwe commissie. De commissie is een onderdeel van de BKL en voorzitter, Marcel van Dongen, is een bestuurslid van de BKL. Daardoor zal het beleidsplan van de BKL zoveel mogelijk gevolgd worden.

De commissie T&V werkt op basis van het goedgekeurde beleidsplan 2013 dat in zijn geheel te vinden is op de site van de BKL. Een aantal bijeenkomsten van de commissie wordt dit jaar gecombineerd met de kwartaalbijeenkomsten van Citymarketing Lelystad en het door de gemeente tweejaarlijks georganiseerd Toeristisch Platform. Naast de vaste deelnemers zullen dit jaar deskundigen in de vergaderingen worden uitgenodigd om ons kennisniveau op diverse deelgebieden te verhogen. De samenwerking van de toeristische ondernemers moet in dit jaar leiden tot een meer gezamenlijke promotie van de grote toeristische evenementen. Ook zal de commissie zich wederom gaan inspannen om de invoering van toeristenbelasting te verhinderen. Ondanks dat de Floriade nog ver weg lijkt, zullen we ons actief blijven inzetten om Lelystad te laten meeprofiteren in de making-of van dit grootste evenement voor Flevoland.

Werkwijze commissie Toerisme en vrijetijdsbesteding

De commissie vergadert structureel in de maanden januari, februari, april, mei, juni, oktober en november. In de maanden maart, september en december worden de (kwartaal)bijeenkomsten van City Marketing gebruikt om elkaar nader te informeren of te ontmoeten; De vergaderingen vinden plaats op de laatste maandag van de maand van 16.00 uur tot 17.30 uur in het OCF. Uiterlijk drie dagen tevoren wordt de agenda voor de vergadering verzonden. Van de vergadering wordt om toerbeurt een verslag en/of actielijst gemaakt die door de voorzitter aan de leden en aan het bestuur van de BKL wordt verzonden. Agendaleden ontvangen wel een agenda en uitsluitend op verzoek een verslag (als er onderwerpen besproken die van belang zijn voor het agendalid); per onderwerp kunnen er zaken in een subcommissie worden uitgewerkt

Download: 
Jaarplan 2014
De beleidsnotitie van de Commissie Toerisme en Vrijetijdsbesteding

 

Realisatie: verenigingenweb