Kennis en Innovatie

In januari is een herstart gemaakt van de commissie Kennis en innovatie. De nieuwe commissie wil het accent leggen op kennisdeling tussen bedrijven onderling. De commissie heeft daartoe een aantal innovatieve ondernemingen bezocht (Axflow, GDF Suez Maximacentrale, Van Peperzeel, HarvestAGG). Daarbij vertellen de ondernemers welke ontwikkelingen in het bedrijf aan de orde zijn, worden de knelpunten met betrekking tot de aansluiting onderwijs – bedrijfsleven geïnventariseerd en worden verbindingen met andere, verwante bedrijven gelegd.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

  • Francine Rosier van Rechtaan
  • Erik Lagerwey van Lelystad Airport
  • Yorick Lindeman van Hanzewerk
  • Peter Moonen van Merial
  •  Irene Medema van Dualhanded
  • Fokko Dijkstra
  • Andries Greiner 

 

Realisatie: verenigingenweb