Bedrijven en Omgeving

Per 13 december 2011 is het bestuur uitgebreid met Gert Klein (regiodirecteur regio Flevoland bij de Fair Groep in Lelystad). Gert is sinds 1973 woonachtig in Lelystad.
Hij is toegetreden als voorzitter van de commissie Bedrijven en omgeving. Samen met het bestuurslid dat sinds eind 2009 deze commissie heeft waargenomen, René Schelwald, is een nieuwe portefeuilleverdeling vastgesteld. Zelfs is een nieuwe naamgeving gehanteerd. De commissie “Bedrijventerreinen” is omgedoopt naar de commissie “Bedrijven en Omgeving”. Deze commissie richt zich op de lokale problematiek rondom de bedrijven. Te denken valt aan energie inkoop, duurzaamheid, revitalisatie / tegengaan verrommeling, bestemmingsplan ontwikkeling etc.   
Als speerpunten voor 2012 heeft de commissie Parkmanagement, Openbaar Vervoer en Revitalisatie vastgesteld.
 

René Schelwald blijft voor zijn “eigen” commissie als voorzitter betrokken. Met de nieuwe verdeling is ook het werkpakket van de commissie “RO en infrastructuur” veranderd en is de naam omgedoopt in de commissie “Economie en Infrastructuur”. Deze commissie richt zich op de vertegenwoordiging en belangenbehartiging van de BKL in regionale en economische perspectieven. Te denken valt aan betrokkenheid bij de Metropoolregio, Strategisch economische (toekomst)visies maar ook Rijksprogramma’s (bijv. Beter Benutten). Verder vormt bereikbaarheid een belangrijk speerpunt voor deze commissie in 2012.
Dhr. Schelwald blijft wel het thema veiligheid onder zijn verantwoordelijkheid houden en is ook als vertegenwoordiger in de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland actief. Ook rondt hij het mobiliteitsonderzoek in opdracht van de BKL af.
De beide commissies zullen nog enige tijd gezamenlijk oplopen. De ontwikkelingen kunt U volgen op de website.
Als U de commissies van informatie wilt voorzien, uw belangen wilt verduidelijken en/of zelf deelnemen kunt U met beide heren contact opnemen. 

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden!!! Voor vragen kunt u contact opnemen met: Gert Klein, 06-42355871.

Op 13 december 2010 heeft de commissie, als voorschot op het in ontwikkeling zijnde Beleidsplan BKL 2011-2015, een aantal prioritaire thema’s op het gebied van Bedrijventerreinen vastgesteld.
(U kunt het verslag van deze bijeenkomst HIER downloaden).
De activiteiten van de commissie richten zich de komende periode met name op de thema’s hieronder.

Thema’s Commissie Bedrijven en Omgeving:
•    Parkmanagement / BIZ
•    (Collectief) Openbaar Vervoer / Mobiliteit & bereikbaarheid
•    Veiligheid (o.a. SBBF)
•    Revitalisatie (toekomstige planning en aanpak)

De commissie vergadert tweemaandelijks over deze thema’s en de actualiteit. Telkens wordt één thema specifiek als onderwerp aan de Agenda toegevoegd (en wordt er iemand daartoe uitgenodigd).

 

Lopende zaken:

(9 mei 2011)
BKL heeft verkennende gesprekken gevoerd over collectieve inkoop van Energie.
Van het project Energiemedia van de gemeente Lelystad is kennis genomen. BKL zal een bijdrage verzorgen.
Het digitaal loket Cybercrime is gelanceerd (zie elders op de website)
Het initiatief Buren Alert bedrijventerreinen wordt onderzocht.
De nieuwsbrief SBBF is beschikbaar. U kunt deze HIER downloaden.
 
(april 2011)
BKl is geïnformeerd over het initiatief van de RABObank Duurzaamheidsdesk (zie persbericht)
 
(7 maart 2011)
HIER is het verslag van de commissie RO& Infra + Bedrijventerreinen van 7 maart jl. te downloaden.
Iedere vergadering is een apart thema (met gastspreker) aan de orde. Thema voor de volgende vergadering (9 mei) is glasvezel.
 
(december 2010) Bedrijventerreinen/Veiligheid: 
BKL neemt deel aan SBBF (Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland). Samenstelling en thema’s vanuit BKL worden binnenkort in een apart overleg besproken.
 
(14 november 2011)
Vanuit de commissie, met een prima ondersteuning vanuit directie en secretariaat BKL, is een themabijeenkomst Bedrijventerreinen georganiseerd. 
Meer dan 45 vertegenwoordigers van bedrijven, belangenorganisaties, gemeente en provincie waren aanwezig van 15 tot circa 19 uur. Natuurlijk was er uitgebreid ruimte om te netwerken.
Gediscussieerd werd over de thema’s duurzaamheid, bereikbaarheid en glasvezel. Er is gesproken over: vliegwielen, geld verdienen met energie, kiloknallers, quick wins, klimaatmonumenten, fietstrommels en geulbundeling.
We danken de Grontmij voor hun gastheerschap in een uitstekend verzorgd Paviljoen Lucht. 
De presentaties van de diverse sprekers zijn HIER te downloaden.

NB. Uw aanwezigheid bij dit soort bijeenkomsten is uitermate belangrijk. Wij vertegenwoordigen graag uw belangen als wij weten welke dit zijn.

(Mei tot november 2011) 
In de afgelopen periode zijn de volgende zaken besproken:
-    Parkmanagement / verkenning BIZ (opzet en mogelijkheden);
-    Mobiliteit (onderzoek en interviews bij circa 15 BKL-leden m.b.v. subsidie mobiliteitsvouchers);
-    Veiligheid (Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland) (nieuwe aanbesteding, opzet cameratoezicht);
-    Buren Alert bedrijventerreinen;
-    Platform Noordersluis; 
-    Veiligheidsvouchers;
-    Collectieve energie inkoop voor bedrijven;
-    Energiemedia;
-    Glasvezel – uitbreiden mogelijkheden voor Lelystad;
-    Openbare ruimte (verbeteren aanzien) / beheer en onderhoud;
-    Duurzaamheidsdesk RABO bank (met Grontmij);

Wij hebben in de commissie als speerpunten voor 2011 aangewezen:
-    Parkmanagement 
-    Openbaar Vervoer / Mobiliteit 
-    Veiligheid 
-    Revitalisatie bedrijventerreinen (opzetten van toekomstige planning en aanpak) 

Realisatie: verenigingenweb