Flevoland Mobility Lab


BKL leden zijn op donderdag 31 januari van 13.00 tot 18.00 uur van harte uitgenodigd om samen met andere bedrijven, overheden en kennisinstellingen uitvoerbare mobiliteitsoplossingen te bedenken voor de uitdagingen waar Flevoland voor staat. 

Denk hierbij aan uitdagingen als:

  • Multimodaal goederenvervoer van en naar Lelystad Airport
  • Duurzame ontsluiting Lelystad Airport + Lelystad Airport Business Park
  • Real-time en persoonlijke reisinformatie voor reizigers van Lelystad Airport
  • Optimaliseren overslaghaven Flevokust en multimodaal vervoer naar distributiecentra in het achterland
  • Bouwlogistiek en supply chain management voor de Floriade
  • Vervoersconcepten voor bezoekers en medewerkers van de Floriade
  • Vervoer op maat in het buitengebied

Daarnaast zijn er extra tafels beschikbaar om andere mobiliteitsvraagstukken of -oplossingen voor Flevoland te verkennen. De bovenstaande uitdagingen komen onder andere voort uit de werkconferentie Smart Mobility in 2016. De tijd heeft echter niet stilgestaan. Dus als jij als BKL lid denkt dat Flevoland een belangrijke ontwikkeling niet in het vizier heeft, kun je een tafel claimen. Voor interessante gesprekspartners aan de tafel, wordt gezorgd.

De uitdaging
Het is de bedoeling om in deze bijeenkomst de basis te leggen voor het in de praktijk brengen van de oplossingen die op tafel komen. Tijdens twee brainstormrondes krijgen de aanwezigen de tijd om creatieve oplossingen te bedenken, verbindingen te leggen, coalities te smeden en de eerste contouren van een aanpak te schetsen. In ronde drie pitch je gezamenlijk het beste idee van de tafel.

De uitwerking
In vervolg op deze bijeenkomst krijgen de aanwezigen de kans om in een tijdsbestek van een aantal weken hun idee verder uit te werken tot een concreet projectvoorstel samen met de coalitiepartners. Ook kun je nog nieuwe coalitiepartners benaderen. Alle nodige faciliteiten worden geboden en beleidsadviseurs van provincie Flevoland staan paraat om te assisteren. Zo zetten we de opbrengst direct om in actie!

De praktijk
Experimenteren door te doen! Door oplossingen te testen in de praktijk en waar mogelijk ook elders op te schalen. In een vervolgbijeenkomst begin maart worden de beste projecten geselecteerd die vervolgens in de praktijk worden gebracht. De provincie biedt niet alleen de hiertoe benodigde experimenteerruimte maar speelt ook een actieve rol in het omzetten van ideeën en ambities in de praktijk. Deze challenge levert niet alleen mooie contacten op voor samenwerking, maar ook kansen voor ontwikkeling en uitvoering. Marktpartijen proberen nieuwe ideeën uit, overheden spelen in op de mobiliteitsbehoeften in de regio en kennisinstellingen halen nieuwe inzichten op. 

Programma
Klik hier voor het volledige programma en een beschrijving van de thema’s.

Details

  • Datum: Donderdag 31 januari 2019
  • Tijd: 13.00 - 18.00 uur
  • Locatie: Agora Congrescentrum Lelystad

Aanmelden
Je kunt je tot 24 januari 2019 aanmelden via beleidsondersteuningre@flevoland.nl. Geef hierbij ook aan welk onderwerp de voorkeur heeft. Ook als je een eigen onderwerp in wilt brengen, kun je dit eveneens via de e-mail doorgeven.

Download hier de officiële uitnodiging