Lagerhuisdebat Provinciale Statenverkiezingen


Op 12 maart vindt het Lagerhuisdebat Provinciale Statenverkiezingen plaats, geïnitieerd vanuit VNO-NCW Flevoland. Doel van deze bijeenkomst is om lijsttrekkers van de politieke partijen in Flevoland te informeren over de groeiagenda en wensen van VNO-NCW Flevoland.

Vanuit ondernemers zijn het DB + AB van VNO-NCW Flevoland aanwezig om actief mee te doen in debat. Leden van hen en bedrijvenkringen worden ook uitgenodigd, waar onder ook Bedrijfskring Lelystad.

VNO-NCW Flevoland nodigt de lijsttrekkers van de politieke partijen uit. Op basis van 3 thema’s / stellingen worden de partijen gevraagd om een reactie en laten we de discussie vormgeven tussen de politieke partijen en bestuursleden. Het debat wordt geleid door een ervaren debatleider.

Programma

  • 16.30 -17.00 uur: Inloop
  • 17.00 - 18.15 uur: Debat
  • 18.15 - 19.00 uur: Buffet

Bedenk een stelling!
BKL leden mogen interessante stellingen aandragen voor tijdens het debat. Deze kunnen gaan over infrastructuur, onderwijs en arbeidsmarkt, het stimuleren van de regionale economie, branding Flevoland en groei steden. Stuur jouw stelling voor 28 februari 2019 door naar sandrakamp@bedrijfskring.nl en wie weet wordt jouw stelling tijdens het debat aangehaald!

Aanmelden
Je kunt je online aanmelden. Aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 40 personen deelnemen. Aanmelding gaat op volgorde van binnenkomst. Meld je dus snel aan!