Algemene Ledenvergadering (ALV) (online)

Op dinsdag 9 juni vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. In deze jaarlijkse vergadering worden de jaarstukken van de vereniging besproken, waaronder het jaarverslag van de secretaris, het financieel jaarverslag en de begroting voor het komende verenigingsjaar.

De vergadering vindt digitaal plaats via Zoom. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft in verband met de uitbraak van COVID-19 de zogenaamde Spoedwet ingediend welke op 8 april 2020 door de Tweede Kamer is aangenomen. Dit maakt het mogelijk de ALV volledig digitaal te organiseren waarbij ook de stemming over te nemen besluiten langs elektronische weg kan plaatsvinden.

Je kunt de vergadering bijwonen via Zoom, dit kan via uw telefoon, tablet, PC of computer. De hardware dient te beschikken over een camera en over audio. In verband met de interactiviteit van de vergadering (tonen en zien van de presentatie en het stemmen) dient deel te worden genomen via de app van Zoom en niet via het bellen van het telefoonnummer. De onderwerpen waarover gestemd moet worden zullen via de poll-functie van het systeem plaatsvinden. Een nadere uitleg hierover wordt tijdens de ALV gegeven.

Agenda en vergaderstukken
De agenda en vergaderstukken zijn hier in te zien en/of te downloaden (na inloggen).

Vragen indienen
Tot 72 uur voorafgaande aan de vergadering kun je eventuele vragen schriftelijk toesturen aan de secretaris Rosanne Dijkstra (r.dijkstra@okkerse-schop.nl)

Aanmelden
Aanmelden kan via de groene knop (inloggen met persoonlijk account).

Let op: de Algemene Ledenvergadering is alleen voor leden en je kunt daarom géén introducé meenemen.