BKL Compact Cafe

Het BKL Compact Café is een bijeenkomst voor BKL leden met 1 tot 5 medewerkers. De commissie BKL Compact staat in nauw contact met het BKL bestuur. Tijdens het Compact Café, dat elk kwartaal zal worden georganiseerd, komen onderwerpen aan het bod waar kleinschalige ondernemers op diverse vlakken wat aan hebben. De invulling en organisatie daarvan komt voort uit drie werkgroepen: Kennis en Netwerken, Evenementen en Initiatieven en Ondernemerschap.

Ben je een ondernemer met 1 tot 5 medewerkers? Kom dan 5 februari naar het BKL Compact Café. Er is plek voor 40 personen.

Programma
19.00 uur Inloop
19.30 uur Gastspreker (informatie volgt)
20.00 uur Slow speed daten
20.45 uur Netwerken met een drankje

Bekijk de terugblik van de kick-off afgelopen november.